Em nắp mạch máy khoan cần 2a55, nhưng có mấy con hãm cắt BXX với πAZ, KB của cơ khí, thầy giáo hướng dẫn hỏi thì ông bảo thay bằng công tắc hành trình. Cho em hỏi dùng công tắc hành trình loại nào và nắp kiểu gì, mua loại mấy tiếp điểm NO, NC

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: