Mình có mấy con này của Omron nhưng hiện tại không biết sử dụng làm sao và nó có thể kết nối với thiết bị gì.
Ai dùng rồi hưóng dẫn giúp.Thank mọi ngưòi

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: