Không biết Anh/Chị chủ trang webdien này có thể mở chuyên mục để anh em đăng ký ý tưởng của mình và cùng thảo luận. Nếu ý tưởng có ích thì tiên hành đăng ký bản quyền sử dụng ý tưởng...
Ý Anh/Chị/ Em thấy sao?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: