Em có một tiểu luận nói về đề tài: "So sánh tương đối các loại nhà máy điện và triển vọng phát triển các nguồn điện đến năm 2020.".
mong các bạn vào trợ giúp dùm em rõ hơn vấn đề này.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: