Mở matlab 2008 lên nó ko chạy mà báo lỗi này:

??? Undefined function or method 'A_array' for input arguments of type 'double'.

Error in ==> bai5 at 5
G=A_array(1,0,G1,G);

Bác nào rành về cái này giúp e vs,e ko biết cái lệnh A_array là lệnh gi?tìm trong sách,tài liệu trên mạng cũng ko có?hichic.Sắp phải nộp bài ùi,mong các bác giúp cho vs!Thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: