Mọi người giúp đỡ mình tài liệu này với: "Quy định thành phần, nội dung và biên chế đề án thiết kế các công trình lưới điện trong các giai đoạn chuẩn bị đầu tư" của Tập đoàn Điện Lực

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: