Em đang làm về điện, kiến thức còn vu vơ,các pro cho em xin 1 bộ hồ sơ thiết kế cơ sỏ đầy đủ của 1 khu công nghiệp,cả thuyết minh và bản vẽ càng tốt.thanks.gmail cả em là : thanhloc104@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: