Hiện tại mình đang làm đồ án về điều khiển động cơ bằng phuơng pháp điều khiển vecto và mô phỏng thông qua phần mềm Matlab Simulink, Vấn đề mình cần hỏi các Pro ở đây là cách xài khối

Matlab Fcn

ở khối Matlab Fcn mình muốn hỏi khi mình lập trình 1 đuôi file.m thì làm sao mà biết chắc khối Matlab fcn đọc dữ liệu đúng file.m mà mình cần . tài vì mình làm matlab simulik có rất nhiều khối matlab Fcn và file lập trình duôi file.m nên ko pít nó có nhận đúng file cần dùng ko Mong các Pro có kinh nghiệm giúp đỡ.
hay khối và khối Embedded MATLAB Function và S-Function .
hai khối này lập nhận file.m như thế nào mà đọc file có đuôi .m dc .thans các bác nhiều ... mong các bác giúp đỡ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: