em tạo dự án mới trên wincc lại bị báo lỗi ntn,các anh em webdien dúp cem khắc phục với ạ!
THe network location be reached. for information about network troubleshooting, see windows help

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: