[IMG][/IMG]
Cô nhóc giúp mình cái này được không? Theo giản đồ PQ của máy phát thì Nhà máy mình có nhận công suất phản kháng được không? Tại sao? Có thể chạy bù được không? Tại sao?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: