Mình đang ôn tốt nghiệp. Đang làm đề cương thì gặp mấy câu hóc búa. Khó là ở chỗ có câu cả 2 đáp án đều đúng(?). AE giải giùm tui cảm ơn nhiều!

Câu 1 : Địa chỉ thanh ghi dữ liệu của cổng song song là:
a. 278H
b. 279H
c. 27AH
d.378H
Câu 2: Truyền thông USB là chuẩn truyền thông:
a. Song song
b. Nối tiếp
c. Không phân biệt song song hay nối tiếp
d. Đáp án khác
Câu 3:Để thiết kế giao diên điều khiển trên máy tính có thể dùng chương trình nào?
a. Visual Basic
b. Visual C
c. C++
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 4: Chuẩn truyền thông có quy định khuân mẫu dữ liệu truyền là chuẩn truyền thông:
a. Đồng bộ
b. Không đồng bộ
c. Bán đồng bộ
d. Cả 3 đáp án trên đều sai

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: