Tại sao co dòng không tải giữa pha a, pha b, pha c? giai thich? ai giup em với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: