Tôi có con biến tần đồng nát như hình đính kèm, không còn tem nhãn, mong các bác trên diễn đàn giúp tôi xem con biến tần này của hãng nào? và thông số biến tần.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: