CHÀO các a,e trong lĩnh vực pccc, camera, điện . nhóm mình muông mở rông quan hệ bạn be, a,e nào có nhã hứng làm wen, giao lưu , trơ giúp lẩn nhau, hoaacj chia sẻ công viẹc thì phone cho mình qua. 0905186114. 097437[FLASH][/FLASH]7543

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: