Em sắp thi môn CCĐ nhưng mà em đã tìm quài trên gg nhưng hok thấy....nếu anh nào có 1 2 cái đề thi thì cho em xin để tham khảo nhé ( Trắc ngiệm hay tự luận ) đều được....Mong các anh giúp đỡ....Em xin cảm ơn trước nhé !
email : thanhtung.mai93@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: