Thứ 3 tuần sau là em phỏng vấn vào vị trí sales bên Yokogawa rồi. A/c nào có kinh nghiệm phỏng vấn vào những công ty như vậy chia sẻ cho em với?

- Họ sẽ có mấy vòng phỏng vấn
- Nên chuẩn bị gì trước mỗi vòng
- Phỏng vấn bắng tiếng anh hay tiếng việt?
- ....

Thanks,

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: