Mình tìm mãi mà không có phần mềm PCL s7-200. Có ai có không cho mình xin với. Mình có Coppy được 4 part nhưng không biết nối file lại thế nào, có ai chỉ giúp mình với. còn nếu có file nguyên thì tốt hơn. cảm ơn mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: