bác nào pro psim giúp em sao cái mạch này VP1,2,3 sau khi mô phỏng k ra được hình sin

http://www.data.webdien.com/free/dow...0995407743d1ad
+++---o0o---+++
6 viu mà không ai ra tay à

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: