bạn nào có phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành điện cho mình xin với. như phần mềm prodic ấy. mình tìm mãi mà không có.
thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: