Hiện mình đang làm đồ án. Xử lý tin rất mong các anh chị đi trước chỉ bảo. Đề bài là: Tổ chức hệ thống điều khiển động cơ bước, có ghép nối với máy tính qua chuẩn rs232. máy tính điều khiển đông cơ các tham số chiều quay , góc quay

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: