Dear Cả nhà,
Em đặt hàng cái Bộ Khởi động mềm, và hàng về, em đến kiểm tra và check Hàng. Mọi người cho em biết, khi đến xem thì mình nên tiến hành Kiểm tra như thế nào à ? cáhc thức kiểm tra à?
Cảm ơn mọi người nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: