Mình đang làm bài tập môn PLC nhưng mà đến đây sao mà không mô phỏng đc . Ai giúp mình chút . Mình dùng EM231 RTD có độ phân giải là 0-32000 . và cảm biến có dải đo là 0-400 . Mọi người xem hộ phần scale và phần đọc tín hiệu giúp mình . Mình chạy mô phỏng nhưng toàn báo lỗi là sao . Dòng mình chọn là 0-20mA . Thanks
+++---o0o---+++
Link down phần chạy http://www.data.webdien.com/free/dow...4999399c5cd1aa

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: