DẠ. EM ĐANG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG CHO MỘT SÂN VƯỜN KHU CHUNG CƯ MÀ NẰM Ở TẦNG 2. ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT BẰNG TRỤ CAO 0,8m. ANH NÀO CÓ BẢN VẼ THAM KHẢO HAY CÓ THỂ HƯỚNG DẪN EM THIẾT KẾ ĐƯỢC KHÔNG AH. CÁCH CHỌN DÂY DẪN VÀ ĐIỀU KHIỂN. EM XIN CẢM ƠN

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: