Em đang có hàng lớn này ko dám quấn, có ai biết chỉ em học hoỉ, bơm và máy nghièn dùng điện trung thế

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: