Các bạn cho hỏi, theo Bảng H1-36/ Trang H1-47 của sách Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện (IEC), thông số Ra & Xa áp dụng cho Uo = 420V.
Trường hợp Uo = 380V thì mình tính thế nào để ra Ra và Xa?
Xem hình đính kèm please.
Thanks mọi người nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: