chào cả nhà. tình hình là mh rất muốn xin việc bên thiết kế chiếu sáng nhưng không biết trình độ của mh đã đủ hay chưa vậy nên mh lên đây xin các bạn cho mh một bài kiểm tra và sau đó nhờ các bạn đánh giá giúp mh với. mh rất cản ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: