Tình hình e có cái bài toán nhờ các bác góp ý kiến !

-Lập bảng tính năng lượng tiết kiệm cho bơm trong 1 năm,
- Cách tính năng lượng tiết kiệm cho bơm trong 1 năm: chu kỳ phụ tải, lưu lượng, cột áp, khối lượng riêng của nước, hiệu suất bơm, hiệu suất động cơ, hiệu suất biến tần, tính ROI (return of investment)


cảm ơn mọn người !!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: