Chào mọi người trong diễn đàn. Hiện mình đang cần tiêu chuẩn IEC 60871 để đánh giá việc kiểm tra các thiết bị điện, có ai có tài liệu về tiêu chuẩn này thì cho mình tham khảo với.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: