Mình chuẩn bị làm đồ án môn: Điều khiển 6-8 thiết bị bằng Remote dùng IC 89c51, ai có đồ án cho mình xin thao khảo với
+++---o0o---+++
ttphuong7792@gmail.com
ai có cho mình tham khảo, học hỏi với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: