Có 2 sơ đồ chính để đo góc tổn hao điện môi.
Xin mọi người cho ý kiến tại sao người ta lại sử dụng cả hai sơ đồ này.
Việc đo ở hai cách khác nhau ứng với từng sơ đồ có sự chênh lệch kết quả nhiều không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: