Em đang làm đồ án : Thiết kế cung cấp điện cho 1 trung tâm thương mại 9 tầng. Đến phần cấp điện cho giàn lạnh, thông gió thì bí quá, không biết tiêu chuẩn làm điều hoà, thông gió thế nào, chọn hệ thống lạnh, công suất... Các bác vào giúp em với...
Toà nhà diện tích: 40x22 m2
Chiều cao 6m

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: