Chào các bạn. Có ai biết giáo trinh nào về Scada ko, chia sẻ cho minh với, Mình đang rất cần. Email "lanhutoman@gmail.com"
Thân

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: