Mình mới dùng wincc flex. Chưa biết cách in báo cáo chứa 1 bảng thống kê số liệu nhiệt độ trong quá trình hoạt động của hệ thống.
Có thể thống kê dưới dạng bảng biểu hoặc đồ thị. Ai giúp mình với ? Phần này ít tài liệu quá, tự tìm hiểu ko làm nổi :(

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: