Sự duy trì quang thông là gì ( khái niệm, tài liệu tham khảo có thể download được)?
Mình làm đề cương mà quên mất ý này ! Mai thi rồi mà tài liệu trả trường rùi! Ai giúp mình được không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: