Em có một câu hỏi, cần sự trợ giúp của mọi người:
"Điều gì xảy ra khi đặt một điện áp vào chất cách điện, và nếu điện áp đó + tần số của nó cứ tiếp tục tăng?"
Mai em thi môn Kỹ thuật cao áp, hiện tại đang vướng mắc ở vần đề này. Mong nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của mọi người.
Em xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: