Nhờ các bạn download giúp mình tài liệu:

1. Teng, J. and C.Y. Chang, 2007. Backward/Forward Sweep-Based Harmonic Analysis Method for Distribution System, IEEE Transaction on Power Delivery, 22(3): 1665-1672.

2. Xin-mei, Y., X. Xin-yin, W. Yao-wu, 2004. A PSO-based approach to optimal capacitor placement with harmonic distortion consideration, Electric Power System Research, 71: 27-33.

3. Ejal, A., 2008. Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems With
Harmonics Consideration Using PSO, M.S. thesis, Dalhousie University, Halifax, Canada, pp: 8.
---------------------------------------
Mình đang cần gấp. Xin chân thành cảm ơn.
phamvietsi@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: