Tổng công suất công trình tính được là P = 55kw -> S = 64.7Kva
(cos = 0.85). Lứoi điện 3 phase
Vậy với công suất trên thì chọn ổn áp bao nhiêu là phù hợp. nhờ các bạn hổ trợ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: