trên đây có anh nào có bảng tra dòng xung kích thì cho em xin với. em đang là đồ án tốt nghiệp mà tìm mãi không thấy :(.
ah tiện xin luôn quyển bài tập cung cấp điện của thầy trần quang khánh :D

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: