Tình hình là em đã làm xong điều khiển IGBT nhưng không biết bắt đầu làm mạch lái như thế nào xin các pro đóng góp ý kiến giúp em cái ...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: