Hiện em đang tìm quyển "hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng". Em kiếm mua trên một số chỗ nhưng đã hết hàng . Anh chị nào có file cho em xin với .

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: