Anh chị nào có tài liệu, bảng vẽ dự án về nhà máy kim loại hiếm cho mình xin với, vui lòng gửi mail huypvbuilding@gmail.com hoặc post lên web

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: