chào mọi người mình đa lên mạng tìm mạch logic co công and va or kết hợp nhưng ko có..Neu ai có cho minh xjn nha..cân tham khảo gấp lam..thanks.
mail Mjnh la Thaonguyen834@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: