Hi các Anh, Chị xin các anh chị giúp em về các biện pháp khắc phục 2 loại quá điện áp trong hệ thống điện này.
Theo em được biết :
- Quá điện áp khí quyển hình thành khi sét đánh trực tiếp các thiết bị đặt ngoài trời như đường dây tải điện, thiết bị phân phối hoặc đánh trực tiếp vào các công trình, trạm biến áp.
Các biện pháp khắc phục :
+ Bảo vệ chống sét cho các công trình điện và trạm biến áp bằng cột thu sét, kim thu sét tản dòng điện sét xuống đất qua hệ thống nối đất.
+ Lắp đặt các thiết bị chống sét cho TBA và đường dây tải điện...
- Quá điện áp nội bộ xuất hiện khi có sự thay đổi của chế độ làm việc của hệ thống điện như thao tác các thiết bị đóng cắt, xảy ra sự cố trong hệ thống điện.
Các biện pháp khắc phục :
+ Dùng các thiết bị bảo vệ có thời gian tác động nhanh để đưa hệ thống về vận hành bình thường sau khi xảy ra sự cố.

Vậy anh chị nào có bổ sung nào khác cho em ý kiến với ạ. Em sắp thi vấn đáp nên hơi lo.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: