Em đang làm đồ án về hệ thống điều khiển ( chủ yếu là điều khiển van xả). Đến phần ứng dụng với thực tế sản xuất thì em đang bí tài liệu, các bác có tài liệu về bảo trì kỹ thuật hệ thống tự động cho em xin với....( Commissioning, loop test, hay calib .... thì càng tốt)
Em xin cám ơn rất nhìu nhìu.....
Mail em là: xuanvietbr@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: