Tình hình là em đang tập đọc một số tài liệu trong nhà máy nhiệt điện, nội dụng là tính toán thông số UAT (Máy biến áp tự dùng) thông qua các phụ tải. Sau đây là tên các phụ tải, mong mọi người dịch giúp:

F.D Fan Motor
P.A Fan Motor
I.D Fan Motor
Boiler Feed Pump
Close Cooling Water Pump
Coal Mills
Air Compressor Motor
Aux. Cooling Water Pump
Outgoing to Intake
Outgoing to Boiler
Outgoing to Turbine
Outgoing to station
Outgoing to HVAC
Outgoing to ESP
Outgoing to FGD
Outgoing to CHS
Outgoing to ASH
Outgoing to emergency PCC

Thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: