Tình hình là em đang làm muốn kiếm thông số GSUT sao cho phù hợp với máy phát 600MW, 22kV. Các anh chị nào có thông số của máy biến áp nâng áp 22/500 kV, 800 MVA không, cho em xin với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: