Theo tuyển dụng của Cty xxx Tôi vào thử việc ngày 04/06/2012 với thời gian thử việc 02 tháng. Mức lương thử việc khi 2 bên thỏa thuận là 2,800,000 VNĐ. Sau khi hết 02 tháng thử việc thay vì nhận được hợp đồng lao động (HĐLĐ) và mức lương chính thức tôi vẫn phải nhận mức lương thử việc (2,800,000). Tôi có trình bày và được phía cty trả lời đang chờ TGĐ phê duyệt và sau khi TGĐ ký HĐLĐ tôi sẽ nhận lại được số tiền truy lãnh ( mức lương chính thức – mức lương thử việc = số tiền truy lãnh). Liên tiếp những tháng tiếp theo tôi đều nhận được câu trả lời tương tự “Đang chờ TGĐ phê duyệt”. Trong quá trình làm việc tôi hoàn toàn chấp hành đúng các quy định của cty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. cho đến thời điểm hiện tại tháng 07/2013 tôi không thể chờ những lời hứa hẹn từ phía cty nên đã làm đơn nghỉ việc. trong đơn nghỉ việc tôi có yêu cầu cty thanh toán lại cho tôi số tiền truy lãnh và các khoản trợ cấp về bảo hiểm, ngày 19/07/2013 phía cty cho gọi tôi lên và thỏa thuận như sau:
+ Bởi vì tôi chưa có HĐLĐ nên mức lương thử việc (2,800,000) cũng chính là mức lương chính thức cho đến thời điểm này nên tôi không nhận được số tiền truy lãnh. (trong khi tôi đã chờ HĐLĐ từ cty 1 năm).
+ Tôi có hỏi về các khoản bảo hiểm thì được phía cty yêu cầu tôi đóng lại tất cả các khoản bảo hiểm để phía cty làm sổ bảo hiểm cho tôi. Điều này chứng tỏ phía cty đã không đóng bảo hiểm cho tôi từ khi hết HĐ thử việc.
Cách giải quyết của cty là không thỏa đáng nên tôi làm đơn khiếu nại đến ban quản lý kcn thì được họ cho biết do không có cơ sở của mức lương chính thức nên không có dữ liệu để truy lãnh mức lương đó. rõ ràng cty đã gài tôi vào cái bẫy mà họ đã giăng sẵn từ trước. không chỉ 1 mình tôi mà trong cty có gần 20 trường hợp tương tự.
trên đây là bài học cho các bạn khi vào thử việc tại các cty khi hết hđ thử việc nếu không có hdlđ chúng ta nên chấm dứt làm việc và thỏa thuận với cty.
thiết nghĩ "Công Lý" cuối cùng thì cũng chỉ là diễn viên hài mà thôi

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: