nhờ các bác giúp đở về lập trình PLC s7-300 đều khiển 2 bơm theo lưu lượng đặt từ wincc bơm chạy trước thì tắt trước chạy sau tắt sau

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: