khi công suất truyền trên đường dây lớn hơn công suất tự nhiên thì đường dây tiêu thụ hay phát ra công suất phản kháng ạ? (tương tự trả lời dùm em khi công suất truyền trên đường dây nhỏ hơn công suất tự nhiên thi đường dây tiêu thụ hay phát ra công suất phản kháng luôn ạ??.)
cám ơn anh chị

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: