Các bác giúp em với,chả là vầy khi TI MC phía lộ tổng 110 của MBA bị nổ(Không phải TI chân sứ MBA nha) thì role nào sẽ tác động và đi cắt những MC nào trong trạm?Lưu ý là phía MBA chỉ có lộ tổng phía 110 là MC 131 và lộ tổng phía 15 là MC 831,trạm có sơ đồ 1 thanh cái với 2 MC phía DZ là 171 và 172,mình nói sơ đồ như vậy để anh rm dễ hình dung.Trạm không có so lệch thanh cái 110 nha,nên khi ngắn mạch TC C11 thì bv F21 của 2 MC cấp nguồn cho trạm tác động nha!
Nhờ các bác trợ giúp mình với,thanks trước!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: